Jan Bletz (1962) is hoofdredacteur en uitgever vanhet trendblad Second Sight (www.secondsight.nl). Hij schrijft wekelijks een column op www.janbletz.nl. Eerder was hij o.a. hoofdredacteur van Chief Financial Officer.